Preface

  1. Herrero, Á.
  2. Urda, D.
  3. Quintián, H.
  4. Cambra, C.
  5. Sedano, J.
  6. Corchado, E.
Col·lecció de llibres:
Advances in Intelligent Systems and Computing

ISSN: 2194-5365 2194-5357

ISBN: 9783030578015

Any de publicació: 2021

Volum: 1268 AISC

Pàgines: v-vi

Tipus: Editorial