Effect of the growth temperature in the composition fluctuation of GaInNAs/GaAs quantum wells

  1. Herrera, M.
  2. Ramasse, Q.
  3. González, D.
  4. García, R.
  5. Browning, N.
  6. Hopkinson, M.
  7. Liu, H.Y.
Revista:
Microscopy and Microanalysis

ISSN: 1431-9276 1435-8115

Any de publicació: 2006

Volum: 12

Número: SUPPL. 2

Pàgines: 754-755

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1017/S1431927606066360 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor