Response of the building "Mercado Torroja" of Algeciras, under seismic load

  1. Corz, A.
  2. Franco, J.
  3. Domínguez, J.
Actas:
Advances in Architecture

ISBN: 9781853129681

Ano de publicación: 2003

Volume: 15

Páxinas: 543-554

Tipo: Achega congreso