Digital modeling of end-mill cutting tools for FEM applications from the active cutting contour

  1. Salguero, J.
  2. Marcos, M.
  3. Batista, M.
  4. Gómez, A.
  5. Mayuet, P.
  6. Bienvenido, R.
Col·lecció de llibres:
Advanced Materials Research

ISSN: 1022-6680

ISBN: 9783037853597

Any de publicació: 2012

Volum: 498

Pàgines: 61-66

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.4028/WWW.SCIENTIFIC.NET/AMR.498.61 GOOGLE SCHOLAR