Publications by the researcher in collaboration with David Jiménez Gallo (2)

2015

  1. Vasculopatía oclusiva por crioglobulinemia tipo I en mieloma múltiple IgG lambda

    Revista Clinica Espanola, Vol. 215, Núm. 5, pp. e39-e42