Département: Física Aplicada

Domaine: Física Aplicada

Docteur à l Universidad de Granada avec la thèse Cation-mediated interaction between dna and anionic lipid surfaces experimental and simulation study 2014. Dirigée par Dr/a. Alberto Martín Molina, Dr/a. Victor Manuel Quesada Perez, Dr/a. Julia Maldonado Valderrama.