Departament: Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil

Àrea: Expressió Gràfica en l'Enginyeria

Correu: antonio.torregrosa@uca.es