Departament: Física Aplicada

Institut d'investigació: Instituto de Investigación Marina (INMAR)

Àrea: Física Aplicada

Grup d'investigació: Oceanografía Física: Dinámica

Correu: ivan.parras@uca.es

Àrees PAIDI: Recursos Naturales y Medio Ambiente