Publications by the researcher in collaboration with Ana Serrano González (2)

2018

  1. Meningitis agudas

    Medicine: Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, Serie 12, Núm. 54, pp. 3198-3209

  2. Meningitis crónica

    Medicine: Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, Serie 12, Núm. 54, pp. 3210-3217