Département: Filología Francesa e Inglesa

Domaine: Filología Inglesa

Docteure à l Universidad de Sevilla avec la thèse La influencia del Blues y el Jazz en tres autoras afro-estadounidenses Toni Morrison, Alice Walker y Gayl Jones 2014. Dirigée par Dr/a. Stelamaris Coser, Dr/a. Juan Ignacio Guijarro González.