Departament: Química Analítica

Institut d'investigació: Instituto de Investigación Marina (INMAR)

Àrea: Química Analítica

Correu: sol.cotaimich@uca.es