Departament: Biología

Institut d'investigació: Instituto de Investigación Marina (INMAR)

Àrea: Zoologia

Correu: david.sanchezruiz@uca.es

Web personal: https://www.linkedin.com/in/david-s%C3%A1nchez-ruiz-40507...