Publications by the researcher in collaboration with María de la Paz Sánchez Manzano (2)

1997

  1. Autonòmiques 1995: formació de governs després de les eleccions del capgirament

    Revista catalana de dret públic, Núm. 22, pp. 347-365