Articles (1) Publicacions en què ha participat algun/a investigador/a

2005

  1. A sequential algorithm of inverse heat conduction problems using singular value decomposition

    International Journal of Thermal Sciences, Vol. 44, Núm. 3, pp. 235-244