Biltzar ekarpenak (7) Ikertzaileren baten partaidetza izan duten argitalpenak