Articles (2) Publications in which a researcher has participated

1987

  1. Notas acerca de algunos hispanismos en el árabe marroquí

    Al-qantara: Revista de estudios árabes, Vol. 8, Fasc. 1, pp. 191-202

  2. Contes réalistes et traduction: étude de certains exemples de traductions discordantes des contes de Maupassant

    Estudios de lengua y literatura francesas, Núm. 1, pp. 123-130