Conference papers (2) Publications in which a researcher has participated

2008

  1. Notas sobre as licenzas CREATIVE COMMONS

    Novos retos para a propiedade intelectual: II Xornadas sobre a Propiedade Intelectual e o Dereito de Autor/a, (A Coruña, 22 e 23 de marzo de 2007)

  2. Notas sobre las licencias Creative Commons

    Nuevos retos para la propiedad intelectual: II Jornadas sobre la Propiedad Intelectual y el Derecho de Autor/a : (A Coruña, 22 e 23 de marzo de 2007)