Container demand forecasting at border posts of ports: A hybrid SARIMA-SOM-SVR approach

  1. Ruiz-Aguilar, J.J.
  2. Urda, D.
  3. Moscoso-López, J.A.
  4. González-Enrique, J.
  5. Turias, I.J.
Col·lecció de llibres:
Communications in Computer and Information Science

ISSN: 1865-0937 1865-0929

ISBN: 9783030419127

Any de publicació: 2020

Volum: 1173 CCIS

Pàgines: 69-81

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1007/978-3-030-41913-4_7 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible