Jurisprudencia generalDerecho penal

  1. Joan Baucells i Lladós
  2. Esther Hava García
  3. Maria Marquès i Banqué
Journal:
Revista Catalana de Dret Ambiental

ISSN: 2014-038X

Year of publication: 2013

Volume: 4

Issue: 2

Type: Article

More publications in: Revista Catalana de Dret Ambiental