Analyzing Parallel Cellular Genetic Algorithms

  1. Luque, G.
  2. Alba, E.
  3. Dorronsoro, B.
Libro:
Optimization Techniques for Solving Complex Problems

ISBN: 9780470293324

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 49-62

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1002/9780470411353.CH4 GOOGLE SCHOLAR