Preliminary study of the influence of machining conditions in the response to corrosion of UNS-A92024 alloy

  1. Bienvenido, R.
  2. Díaz Vázquez, J.E.
  3. Botana, J.
  4. Cano, M.J.
  5. Marcos, M.
Colección de libros:
Advanced Materials Research

ISSN: 1022-6680

ISBN: 9780878492770

Ano de publicación: 2010

Volume: 107

Número: 1

Páxinas: 117-121

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.4028/WWW.SCIENTIFIC.NET/AMR.107.117 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible