Parlar abans d'escriure i pensar abans de parlar

  1. Santorària Orrios, Alícia
  2. Sánchez Rodríguez, Susana
Journal:
Guix: Elements d'acció educativa

ISSN: 0213-8581

Year of publication: 2021

Issue: 474

Pages: 16

Type: Article

More publications in: Guix: Elements d'acció educativa

Abstract

Es presenten situacions d'aula (2n de primària) -escriptura col·lectiva de el resum d'un conte i exposicions orals a partir de guions- en què l'actuació docent propicia el desenvolupament de la competència oral formal de l'alumnat, establint vincles entre oralitat i escriptura.