Redes de neuronas artificiales en la edición e imputación de datos

  1. Esther Lydia Silva Ramírez
Dirixida por:
  1. Rafael Pino Mejías Director
  2. Rafael Infante Macías Director

Universidade de defensa: Universidad de Sevilla

Ano de defensa: 2007

Tipo: Tese