Tuberculosis treatment for children: An update

  1. Mellado Peña, M.J.
  2. Santiago García, B.
  3. Baquero-Artigao, F.
  4. Moreno Pérez, D.
  5. Piñeiro Pérez, R.
  6. Méndez Echevarría, A.
  7. Ramos Amador, J.T.
  8. Gómez-Pastrana Durán, D.
  9. Noguera Julian, A.
Zeitschrift:
Anales de Pediatria

ISSN: 1695-9531 1695-4033

Datum der Publikation: 2018

Ausgabe: 88

Nummer: 1

Seiten: 52.e1-52.e12

Art: Artikel

DOI: 10.1016/J.ANPEDI.2017.05.013 GOOGLE SCHOLAR lock_openOpen Access editor

Objetivos de desarrollo sostenible