Diseño de controladores en lógica borrosa

  1. Holgado Corrales, Javier
Dirigida per:
  1. Javier Aracil Santonja Director/a

Universitat de defensa: Universidad de Sevilla

Fecha de defensa: 31 de d’agost de 1993

Tipus: Tesi