Towards the numerical ground-borne vibrations predictive models as a design tool for railway lines: A starting point the

  1. Moreno, A.G.
  2. Ruiz Aguilar, J.J.
  3. Moscoso Lopez, J.A.
Actes:
Transportation Research Procedia

ISSN: 2352-1465 2352-1457

Any de publicació: 2021

Volum: 58

Pàgines: 363-369

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1016/J.TRPRO.2021.11.049 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor

Objetivos de desarrollo sostenible