NAP, a peptide derived from the activity-dependent neuroprotective protein, modulates macrophage function

  1. Quintana, F.J.
  2. Zaltzman, R.
  3. Fernandez-Montesinos, R.
  4. Herrera, J.L.
  5. Gozes, I.
  6. Cohen, I.R.
  7. Pozo, D.
Colección de libros:
Annals of the New York Academy of Sciences

ISSN: 1749-6632 0077-8923

Ano de publicación: 2006

Volume: 1070

Páxinas: 500-506

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1196/ANNALS.1317.069 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible