The influence of grid on cellular shape and asynchronicity on cellular evolutionary algorithms

  1. Dorronsoro, B
  2. Alba, E
  3. Giacobini, M
  4. Tomassini, M
Colección de libros:
CEC2004: PROCEEDINGS OF THE 2004 CONGRESS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION, VOLS 1 AND 2

ISBN: 0-7803-8515-2

Ano de publicación: 2004

Páxinas: 2152-2158

Congreso: Congress on Evolutionary Computation (CEC 2004)

Tipo: Achega congreso