Characterization and Categorization of Software Programs on X86 Architectures

  1. Jareño, J.
  2. Torre, J.C.
  3. Dorronsoro, B.
Col·lecció de llibres:
Communications in Computer and Information Science

ISSN: 1865-0937 1865-0929

ISBN: 9783031340192

Any de publicació: 2023

Volum: 1824 CCIS

Pàgines: 327-340

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1007/978-3-031-34020-8_25 GOOGLE SCHOLAR