Intellectual capital: Impacting, measuring, and improving

  1. Ferrandiz, E.
  2. Barrena-Martinez, J.

ISBN: 9798886977844

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 1-122

Tipo: Libro

DOI: 10.52305/MPSB3185 GOOGLE SCHOLAR