Tratamiento de la enfermedad tromboembólica

  1. J.S. Serrano Molina
  2. J.C. García Palomeque
Llibre:
Farmacología clínica y terapéutica médica
  1. Velasco Martín, Alfonso

Editorial: McGraw-Hill Interamericana de España

ISBN: 84-486-0427-X

Any de publicació: 2004

Pàgines: 245-250

Tipus: Capítol de llibre