Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Institute Paoli-Calmettes (1)

2003

  1. LAT regulates γδ T cell homeostasis and differentiation

    Nature Immunology, Vol. 4, Núm. 10, pp. 999-1008