Proxectos vixentes Proxectos nos que participa algún/ha investigador/a

  1. PROPIEDADES ESTOCASTICAS EN TEORIA GEOMETRICA DE FUNCIONES
  1. OPERATOR THEORv: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH.

    FERNANDO LEON SAAVEDRA, FRANCISCO JAVIER GARCIA PACHECO

Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a