Publikationen, an denen er mitarbeitet Gonçalo Nuno Delgado Prates (1)