Teses dirixidas (2) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo