Publicacions en què col·labora amb Antonio Jabaloy Sánchez (6)