Publicacions en què col·labora amb Abu l-Khayr Al-Ishbili (1)