Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Friedrich Schiller University Jena (2)