Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Max Planck Institute of Microstructure Physics (2)