Departament: Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública

Àrea: Bioquímica i Biologia Molecular

Correu: mangela.gonzalez.sspa@juntadeandalucia.es