Publicacions en què col·labora amb MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ LEAL (1)

2002

  1. Fiebre de origen incierto

    Medicine: Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, Vol. 8, Núm. 72, pp. 3881-3886