Publicacións (96) Publicacións de SIMON PEDRO LUBIAN LOPEZ