Publicacions en què col·labora amb Miguel Quirós Olozábal (1)