Departament: Estadística e Investigación Operativa

Institut d'investigació: Instituto para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS)

Àrea: Estadística i Investigació Operativa

Grup d'investigació: E.S.T.I.O.

Correu: luis.marin@uca.es

Àrees PAIDI: Física, Química y Matemáticas