Département: Física Aplicada

Domaine: Física Aplicada

Email: antonia.morales@uca.es

Docteure à l Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) avec la thèse Observation and interpretation of type IIB supernova explosions 2016. Dirigée par Dr/a. Jordi Isern Vilaboy, Dr/a. Nancy del Carmen Elias de la Rosa, Dr/a. Eduardo Bravo Guil.