Departament: Organización de Empresas

Àrea: Organització d'Empreses

Correu: patricia.perdomo@uca.es