Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidad de Sevilla (3)

2018

  1. Low power static-heating start-up procedure for supercritical water oxidation plants

    Journal of Supercritical Fluids, Vol. 135, pp. 218-224