Département: Estadistica e Investigación Operativa

Domaine: Estadística e Investigación Operativa

Email: pepa.ramirez@uca.es

Docteure à l Universidad Carlos III de Madrid avec la thèse Bayesian modelling of stochastic processes in teletraffic and finance 2009. Dirigée par Dr/a. Rosa Elvira Lillo Rodríguez, Dr/a. Michael Peter Wiper.