Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Texas A&M University System (1)

2019

  1. Determining natal origin for improved management of Atlantic bluefin tuna

    Frontiers in Ecology and the Environment, Vol. 17, Núm. 8, pp. 439-444