Departament: Marketing y Comunicación

Àrea: Comercialització i Investigació de Mercats

Correu: carlosm.lopez@uca.es